Đầm hoa xanh nút bọc

230.000₫

 Cᴀ́ɪ ᴄᴀ̂ʏ xᴀɴʜ xᴀɴʜ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ́ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴀɴʜ
Cʜɪᴍ đᴀ̣̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̀ɴʜ, ᴄʜɪᴍ ʜᴏ́ᴛ ʟɪ́ᴜ ʟᴏ 

 𝑪𝒉𝒐 𝒆 𝒙𝒊𝒏 1 𝒗𝒆́ 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒉𝒐̛ 

. Đầm hoa xanh nút bọc - MS389
. Nền hoa tươi mát, hoa đua sắc ngàn
. Hễ là hoa cứ vote cho TriệuLike
. Mặc được 2 kiểu luôn khách yêu nha
Chất liệu: Vải lụa.